Blackstone – Wat wij doen

MARCH 9, 2021

Blackstone is een internationale investeerder die kapitaal belegt voor zowel instellingen als particulieren, namens pensioenfondsen (publiek en privaat), verzekeringsmaatschappijen en universiteitsfondsen. Onze investeringen dragen in Nederland én wereldwijd bij aan de financiële zekerheid van tientallen miljoenen gepensioneerden.

Onze missie is het creëren van langetermijnwaarde voor onze investeerders door het zorgvuldig beheren van hun kapitaal. Wij investeren in verschillende alternatieve beleggingscategorieën in private equity, vastgoed, krediet en hedgefondsen, maar ook in infrastructuur, life sciences, verzekeringen en groeiaandelen. Met onze investeringen helpen we honderden bedrijven te groeien en ondersteunen wij de economieën van landen over de hele wereld. Op dit moment zorgen onze portfoliobedrijven in Nederland voor meer dan 3.200 directe banen.

Blackstone’s investeringen in de Nederlandse huizenmarkt uitgelegd

Blackstone zet zich in Nederland in voor duurzame, professioneel beheerde woningen van hoge kwaliteit.

Via onze investeringen dragen we bij aan economische groei door middel van het creëren van banen en het betalen van belastingen. Met onze Europese Core+-strategie hebben we tot nu toe meer dan € 60 miljoen geïnvesteerd in het renoveren en repareren van panden zodat we moderne, duurzame woningen kunnen aanbieden. In 70% van deze panden was al tientallen jaren niet meer geïnvesteerd terwijl ze meer dan 100 jaar oud zijn.

Wij werken onder andere aan dak- en muurisolatie, dubbele beglazing, funderingswerkzaamheden, vervanging van loden leidingen, verwarming en elektrische systemen. We richten renovaties altijd op het verkrijgen van energiecertificaat A of B om zo aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland bij te dragen.

Sinds we op de Nederlandse markt actief werden zijn er geen inkomsten uitgekeerd aan de beleggers van Blackstone. 100% van alle inkomsten zijn meteen geherinvesteerd in de panden.

Hoeveel woningen bezit Blackstone in Nederland?

Eén van de door ons beheerde fondsen, een Core+ perpetual capital vehicle, bezit ongeveer 1.800 van de meer dan 3.300.000 huurwoningen in Nederland. Dit is slechts een klein deel (0,05%) van het Nederlandse huurwoningen-aanbod.

Wat voor soort woningen biedt Blackstone?

Onze prioriteit is het beheren van duurzame, kwalitatief hoogwaardige en professioneel beheerde huurwoningen. Daarmee dragen we bij aan het beschikbaar maken van woningen op de schaarse Nederlandse huizenmarkt.   Wij streven ernaar om dienstverlening van de hoogste kwaliteit te bieden aan onze huurders.

De tot nu toe gekochte panden zijn binnenstedelijke huurwoningen die eerder eigendom waren van andere investeerders. De door Blackstone beheerde fondsen kopen geen woningen van particulieren om dan weer door te verhuren (geen buy-to-let) en er zijn ook geen plannen om dat te doen.

Blackstone-fondsen concurreren daarom niet met particuliere huizenkopers.

Hoe draagt u bij aan de Nederlandse economie?

Wij brengen buitenlandse investeringen in die de lokale economie en gemeenschappen ondersteunen door het betalen van belastingen, het opleiden van en werk bieden aan duizenden mensen en door woningverduurzaming die bijdraagt aan de nationale duurzaamheidsdoelstellingen.

De investeringsfondsen van Blackstone hebben honderden miljoenen euro’s belasting afgedragen in Nederland. Wij hebben ons altijd volledig aan de Nederlandse wet gehouden en betalen alle verschuldigde belastingen.

De portfolio-bedrijven van onze fondsen hebben ook meer dan 3.200 mensen in Nederland in dienst die belasting betalen, en deze bedrijven doen een beroep op honderden externe aannemers en adviseurs die op hun beurt belasting betalen en honderden, zo niet duizenden mensen in Nederland in dienst hebben.

Wie profiteert van Blackstone's investeringen?

Onze investeringen in de Nederlandse woningmarkt komen ten goede aan onze huurders, onze investeerders (die voornamelijk bestaan uit pensioenfondsen uit de publieke en private sector, verzekeringsmaatschappijen en universiteiten) en de Nederlandse economie als geheel.

Blackstone richt zich op het leveren van de hoogste kwaliteit dienstverlening aan huurders. Wij houden huurdersonderzoeken en trainen onze vastgoedmanagers om ervoor te zorgen dat de behoeften van onze huurders worden gehoord en behandeld.

Ons fonds heeft tot nu toe meer dan € 60 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van Nederlandse huurwoningen, waarvan vele in slechte staat zijn aangekocht en die wij nu renoveren en onderhouden.

Wij beleggen in woningen via onze Core+-vastgoedstrategie. Dit is een langetermijnstrategie die het geld belegt van publieke en particuliere pensioenregelingen, waaronder ook de pensioenen van werknemers in Nederland.

Bij de portfoliobedrijven van onze fondsen in Nederland zijn meer dan 3.200 mensen werkzaam en zij werken met honderden externe aannemers en adviseurs, die op hun beurt honderden, zo niet duizenden mensen in Nederland in dienst hebben.

Hoe bepaalt Blackstone haar huurtarieven?

Onze huurtarieven worden vastgesteld volgens het Nederlandse huisvestingssysteem. De prijzen van vrije-markt huurwoningen worden bepaald door de markt en de huren van woningen die volgens Nederlandse regelgeving en WWS-punten in de gereguleerde sector moeten worden verhuurd, zijn vastgesteld op de gereguleerde prijs. 

Welke huurcontracten gebruikt Blackstone in Nederland?

Onze contracten zijn gebaseerd op contracten van de Nederlandse ROZ Raad voor Onroerende Zaken – de algemene marktstandaard die door alle professionele verhuurders in Nederland wordt gebruikt.

Hoe ondersteunt u huurders in financiële moeilijkheden?

Onze aanpak is gericht op een hoge bezettingsgraad van woningen en een positieve langetermijnrelatie met onze huurders. Wij bieden regelingen aan voor huurders in financiële nood en tijdens de pandemie hebben wij iedereen die rechtstreeks getroffen werd ondersteund, onder meer door huuruitstel zonder rente aan te bieden.

Vóór de pandemie hebben wij proactief een beleid ingevoerd om vrije markthuurstijgingen te beperken tot CPI + 1,5% gedurende 4 jaar (CPI + 1,0% voor woningen in het middensegment <€ 1.000 p.m.) en daarnaast hebben wij de huurindexering beperkt tot CPI na de uitbraak van de pandemie in 2020.

Wat zijn de oorzaken van prijsstijgingen in huurwoningen in Nederland?

Uit de recente overheidsstatistieken blijkt dat er in Nederland een landelijk tekort is van 278.000 woningen. Dit tekort zal naar verwachting oplopen tot 317.000 woningen in 2024. Zelfs bij het huidige tempo van de nieuwbouwproductie zal er nog steeds een tekort zijn van 179.000 woningen rond 2035.

De oorzaak hiervan is in eerste instantie de bevolkingsgroei. Vanaf 2012, nog voordat wij actief waren in Nederland, is de bevolking in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) 20% sneller gegroeid dan het aanbod van woningen. Dit vraag-aanbodprobleem kan worden opgelost door extra woningen te creëren.

Blackstone-fondsen hebben geen invloed op het totale woningaanbod. De door Blackstone beheerde vastgoedfondsen bezitten slechts 0,05% van de totale huurvoorraad in Nederland (ca. 1.800 eenheden) op een totaal van meer dan 3.300.000.

Heeft u wel eens leegstaande woningen?

Het is niet in ons belang om woningen leeg te laten staan. We streven er daarom naar om woningen nooit opzettelijk leeg te laten staan, tenzij dit het gevolg is van lopende of op handen zijnde renovatiewerkzaamheden.

In sommige gevallen staan de woningen die onze fondsen aankopen al leeg en verkeren ze in slechte staat, zodat ze eerst grondig gerenoveerd moeten worden voordat huurders erin kunnen.

Gezien de tijd die het kost om bouwvergunningen te krijgen en een renovatie uit te voeren, kan dit tot 12 maanden duren.

Tussen april 2019 en december 2021 heeft onze lokale beheerder 521 hoogwaardige, pas gerenoveerde woningen opgeleverd en verhuurd. We verwachten dat alle resterende leegstaande eenheden die momenteel worden gerenoveerd, in de loop van 2022 volledig verhuurd zullen zijn.

Houdt u zich aan Nederlandse wet- en regelgeving?

Ja.

We houden ons altijd volledig aan de lokale wet- en regelgeving en gaan vaak zelfs verder dan wat de wet ons voorschrijft.

Wij investeren aanzienlijke bedragen in woningen van hoge kwaliteit waar mensen graag wonen. Tegelijkertijd creëren we banen en dragen we bij aan de economie. Meer informatie over onze wereldwijde aanpak van huisvesting vindt u hier.

For any media enquiries please contact: [email protected]